Sitter du med følelsen av å være kastet inn i noe du ikke helt vet hvordan du skal gripe an? Det er i så fall veldig forståelig. Mange styremedlemmer i borettslag og sameier har ingen erfaring i denne typen arbeid når en blir valgt inn på årsmøte eller generalforsamling.

Vi i Fortrinn ønsker å være en sparringspartner for styret, og om dere har vaktmester fra Fortrinn vil vedkommende dokumentere hva vedkomne ser av vedlikeholdsbehov i en egen eiendomsportal. Her finner du mer informasjon om hvordan vaktmester jobber. Det vedkomne finner av vedlikeholdsbehov, kan dere så ta opp på regelmessige styremøter, som vi råder til å få på plass så raskt som mulig om det ikke allerede er praksis. 

Her er tipsene til deg som er ny i styret!

 

1. Husk at styret skal tjene fellesskapet 
 

Som styremedlem er du ikke overordnet andre eiere og beboere. Selv om de finnes, de som blir med i styret for å skaffe seg fordeler, så er det lovfestet at det beste til fellesskapet skal komme først. Styret blir valgt inn på demokratisk vis, og akkurat som politikere ikke har lov til å bruke sitt verv for personlig vinning, har heller ikke styremedlemmer i det lille demokratiet som er et borettslag eller sameie, lov til dette. 

Men når du engasjerer deg i styrearbeidet har du absolutt mulighet til å påvirke hvilken retning sameiet eller borettslaget går i. Enten sameiet havner i eiendomsmegler-kategorien “veldrevet” eller ikke, spiller det arbeidet som styret gjør inn på verdien av både egne og andres boliger. 

 

2. Få oversikt over kostnadene 

 

Ingen liker å betale for mye i fellesutgifter. Om ikke styret har kontroll på hvor mye penger som går hvor, så kan det fort hende at en betaler litt vel mye for tjenester som ikke blir utført og avtaler som kan ha godt av en gjennomgang. Borettslaget som artikkelforfatteren bor i, sparte betydelige penger på å redusere antall ganger søppelcontainerne for papir ble tømt. I kjellerne fantes det også en ekstra strømtavle per oppgang, som strømleverandør tok seg betalt for. Med én telefon til strømleverandør ble det besparelser på flere titalls tusen. 

Det fantes også to avtaler for det som kunne vært gjort under ett; En vaktmester som plukket søppel og skiftet lyspærer, men ikke så mye mer, og et gartnerfirma med en lukrativ avtale om plenklipping av en ikke-eksisterende plen. 

Det kan altså være mange kroner å spare på å ha kontroll på avtalene fellesskapet har inngått. Fortrinn tilbyr skreddersydde avtaler for ditt borettslag eller sameie. Våre ansatte har eierskap til kvaliteten vi leverer, og dere i styret skal slippe å måtte følge opp at jobben blir gjort, eller betale for tjenester dere ikke trenger. 

 

3. Gjør deg kjent med vedtekter og husordensregler


Styremedlemmer bør gå foran med et godt eksempel og holde seg innenfor det som lovverket, vedtekter og husordensregler sier. 

Vedtektene kan kun endres med to tredjedels flertall på generalforsamling eller årsmøte. Noen vedtekter krever også fullt flertall fra alle det gjelder, så dette er et viktig dokument å kjenne til. Det kan for eksempel være vedtatt at det skal være forkjøpsrett i borettslaget. Da må styret holde tunga rett i munnen ved godkjenning av nye andelseiere. Både borettslag og sameier skal ha vedtekter, og så lenge noe der ikke er i strid med eiernes rettigheter etter lovene, står en fritt til å etablere de vedtektene en vil. 

Når det gjelder husordensreglene så er det i borettslaget styret som kan vedta dem på styremøter, mens i sameier må endringer opp til avstemning på årsmøtet. De kan ta for seg ting som når det skal være ro, vilkår for å ha husdyr, parkeringsregler og hva slags plantekasser som kan settes opp på balkongen. 

Det er ikke grenser for hvor mange regler som kan settes opp, men man står ikke fritt til å bestemme hva som helst – loven sier at det er vanlige ordensregler og det betyr i praksis ordensregler som er nødvendige av hensyn til andre beboere.

 

4. Tør å ta plass


Å være styremedlem i en periode kan være både berikende og lærerikt. Det er en mulighet til å påvirke bomiljøet ditt i en positiv retning, men da må du våge å ta plass. Alle styremedlemmer har like stor formell myndighet, og styret kan pådra selskapet ansvar og forpliktelser som et eget juridisk objekt. Derfor er det viktig at ikke styreleder tar eller blir gitt “hele” jobben alene.

Du har en gylden mulighet til å få gjort noe med uteområdene, utseendet i oppgangene og hvordan generalforsamlingen blir avholdt når du sitter i styret. Har du saker du brenner for, er din plass vel fortjent. Alle i styret bør bruke sin stemme til å si ifra om noe virker urettferdig eller på feil side av lovverket, for alle borettslag og sameier trenger noen som bryr seg om hvordan fellesskapet forvaltes. 

 

5. Sørg for smidige overganger
 

Når du leser denne saken er nytt styre kanskje allerede på plass, men når det er utskiftninger i styret kan verdifull kunnskap fra tidligere styrer gå tapt. Et siste tips er å alltid sørge for at ikke alle styremedlemmer blir byttet ut samtidig, men sørge for at noen med erfaring og kunnskap fra vervet blir sittende og kan sørge for at informasjonen blir videreført. Eiendomsportalen vi nevnte i begynnelsen av artikkelen kan være et godt bidrag her.

Vi i Fortrinn står selv daglig i mange av de samme utfordringene som et styre, og i senere tid har vi stått i prosjekter med blant annet rørfornying og fasaderenovering. Vi ønsker å være en sparringspartner til styret, og har som mål å frigjøre tid i styrehverdagen så styremedlemmer kan bruke tiden på de viktige oppgavene som takrenovering, eller tid med familien. Vi ønsker å levere en tjeneste som fungerer hver uke hele året.

Selv om dere ikke er en kunde av Fortrinn, så kan du som nytt styremedlem ta kontakt med vår kundeservice hvis det skulle være noe dere lurer på i sameiet eller i forbindelse med styrearbeidet. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner over tid, og bistår gjerne med noe rådgivning i forbindelse med ditt nye verv. 

Med Fortrinn får du en hverdag hvor du kan bruke tiden din på det som virkelig betyr noe for deg. 

 

Lykke til med styrevervet!