Om vaktmestertjenester

Hva slags type vaktmestertjenester kan dere tilby?

I dag leverer vi tjenester innen blant eiendomsoppsyn, hekkeklipping, plenklipping, raking, snømåking, strøing, småreparasjoner, graffitifjerning, gjennomgang av hele eiendommen med en frekvens som styret ønsker, dørkontroll, låsejustering ja, egentlig alt du forventer av en vaktmester (og kanskje litt til). Vi kommer gjerne på gratis befaring, for å avdekke deres behov. 

Hvor leverer dere tjenester?

Vi fokuserer hovedsakelig på Frogner og Majorstuen fordi vi kjenner området godt. Men vi leverer også til Sagene, Torshov og Grünerløkka, og er åpne for flere områder.

Hvor ofte kan vaktmester komme?

Vi har avtaler hvor vaktmester er innom ukentlig, annenhver uke eller en gang i måneden. Dette er helt opp til dere i styret.

Hva koster vaktmestertjenesten?

Dette er avhengig av oppgavene som skal gjøres og hvor ofte. Vi er ikke det billigste firmaet, men vi ønsker å levere kvalitet, og levere noe du slipper å følge opp. Vi er ikke for alle, men hos de vi har avtale med scorer vi høyt på kundetilfredshet. Beboerne er også fornøyde, og tillit fra beboerne er en viktig komponent i styrets arbeid. 

Vi har problemer med hensatte eiendeler i fellesarealene. Tar vaktmester med seg dette?

Det er en rekke sameier som har dette som en tjeneste vi utfører et par ganger i året. Ta gjerne kontakt om dette er et problem for dere, så finner vi en løsning.

Hva ser dere på når en ny avtale inngås?

Ved oppstart av avtalen gjennomfører vi en kartleggingsdag hvor eiendommen dokumenteres, og det vil bli etablert et kartotek på belysning, oversikt over teknisk anlegg m.m i Eiendomsportalen for eiendommen. I portalen vil det finnes et årshjul med sjekklister og forslag til dugnadsliste som vaktmester lager gjennom året. 

Hvem er det som utfører tjenestene?

Vi bruker de samme ansatte på våre eiendommer og ute hos våre kunder. Dette er som en ekstra kvalitetssjekk, og gir dere en trygghet på at våre ansatte leverer bra. Våre ansatte vaktmestere har god kompetanse innen blant annet rørlegger-, tømrer- og elektrikerfaget. 

Om renholdstjenester

Er dere en godkjent rengjøringsbedrift?

Det er vi! Alle som tilbyr renhold skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Vi er godkjent og våre ansatte er registrert i renholdsregisteret hos Arbeidstilsynet. Det er ikke tillatt for både privatpersoner, selskap og virksomheter å kjøpe renholdstjenester fra en bedrift som ikke er godkjent.

Hva slags rengjøringsprodukter bruker dere?

Vi benytter skånsomme og miljøvennlige produkter. Akkurat hva som blir brukt vil variere med hva slags gulvdekke og materialer dere har i deres fellesarealer. Send en henvendelse til din kundekontakt, så får du oversendt en produktoversikt. 

Vi er et lite sameie, hvor store må vi være for å leie inn trappevask fra Fortrinn?

Noen sameier tror de er for små til at det lønner seg å sette ut trappevasken. Men vi har ofte vært første profesjonelle aktør til å bistå små sameier, så ikke nøl med å ta kontakt. 

Er det mulig å få etablert en matteavtale gjennom dere?

Det er det! Vi samarbeider med leverandører av matter til inngangspartier og korridorer. 

Om kundeservice

Hvordan kan styret vite at dere gjør det som er avtalt?

Fortrinn skal være transparente, og våre kunder skal kjenne at de har god kontroll på hva som utføres av arbeid i deres sameie. Ved hvert besøk hvor vaktmester registrerer noe som styret bør vite om, dokumenteres dette i Eiendomsportalen. Styret får lesetilgang og kan legge inn beskjeder direkte til vaktmester.

Hvordan håndterer dere kundeservice?

Mangelen på kundeservice fra en tidligere leverandør av eiendomstjenester var en av grunnene til at vi startet Fortrinn. Vi er opptatt av å gi kundene tett og god oppfølging, og skape trygge og langsiktige relasjoner. Dere vil forholde dere til en vaktmester og en renholder, med tilhørende vikar som bistår ved ferieavvikling og eventuell sykdom.

Benytter dere noen digitale verktøy for informasjon?

Ja, for å gjøre hverdagen til styrene enklest mulig, benytter vi Eiendomsportalen, som er vår egen tjeneste. Der lagres informasjon om de ulike eiendommene, og blant annet tidligere utførte arbeider, leverandørkontakt og kontrakter. Der kan styret også sende beskjed direkte til vaktmester.