Velger styret å inngå en avtale om vaktmester fra Fortrinn, vil dere kunne kjenne dere trygge på at også heisanlegget blir ivaretatt. Det vil bli utført jevnlig funksjonstest av heis når vaktmester går gjennom eiendommen med en frekvens som styret velger. Flere av våre kunder har vaktmester innom ukentlig, mens noen velger å ha det annenhver, eller hver fjerde uke, avhengig av størrelsen på eiendommen og hva styret vil ta på seg av oppgaver selv. 

Ønsker dere jevnlig sjekk av heisen i deres borettslag eller sameie? Ta kontakt i dag for å høre mer om hva vi kan tilby

Funksjonsdyktig heis


Få ting er mer irriterende enn at en heis man er vant til å bruke, slutter å fungere. Beboere som er dårlige til bens, bor med små barn i etasjene oppover i bygningen, eller skal flytte ting ut og inn vil ha god bruk for en funksjonell heis. Om heisen blir stående i dagevis vil styret nesten garantert få klager fra beboerne. Vaktmesteren fra Fortrinn kan gjøre funksjonstester og enkelt vedlikehold av heis, og bestille større reparasjoner dersom det er behov. I Eiendomsportalen vi oppretter for alle kunder, blir styret informert om reparasjoner, avvik som vaktmester finner og dere kan sende direktemeldinger til vaktmester om ting haster, eller dere har spørsmål. Med vaktmester fra Fortrinn kan dere være sikre på at eiendommen, og heisanlegget, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Avtale om funksjonstest av heis


Ved oppstart av en vaktmesteravtale, gjennomfører vi en kartleggingsrunde hvor vi får fullt overblikk over eiendommen, og funnene dokumenteres i den digitale Eiendomsportalen som er unik for hver eiendom. Vi etablerer et kartotek over belysning, det elektriske anlegget, heisanlegget m.m, og gjør oss kjent med utfordringene på eiendommen. I Eiendomsportalen vil det også finnes et årshjul med sjekklister over vedlikehold som det er lurt å gjøre når sesongene skifter, samt forslag til dugnadsliste.

I Eiendomsportalen vil styret kunne ha full oversikt over funksjonstesten av heis som vaktmester utfører jevnlig, samt når den årlige heiskontrollen må finne sted. 

Vi har dyktige vaktmestere i staben, med lang erfaring og god kompetanse innen elektro- tømrer- og rørleggerfaget. De avlaster styret i hverdagen, og holder tett kontakt for å sørge for at eiendommen blir ivaretatt på best mulig måte. 
 

Fyll i kontaktskjema for å avtale en gratis befaring og få et tilbud på vaktmestertjenester fra Fortrinn.