Hva gjør en vaktmester i et borettslag?

 

En vaktmester spiller en essensiell rolle i å sikre at borettslag og sameier fungerer optimalt. Deres arbeidsoppgaver spenner over et bredt spekter av vedlikeholds- og driftsoppgaver, som bidrar til å skape et trygt og trivelig bomiljø for beboerne. Her er en oversikt over hva en vaktmester gjør i et borettslag:

 

 

 

Daglig vedlikehold

 

En av de viktigste oppgavene til en vaktmester er å utføre daglig vedlikehold. Dette inkluderer:

 • Renhold av fellesområder: Sørge for at ganger, trapperom, heiser, vaskerom og andre fellesarealer holdes rene og ryddige.
 • Søppelhåndtering: Tømme søppelkasser, sørge for at avfallsområder er ryddige og organisere spesialavfallshåndtering ved behov.

 

Teknisk vedlikehold

Vaktmesteren har ansvar for å overvåke og vedlikeholde tekniske installasjoner i borettslaget. Dette kan inkludere:

 • Heisinspeksjoner: Gjennomføre regelmessige funksjonstester og mindre reparasjoner for å sikre at heisene fungerer som de skal.
 • Belysning: Skifte lyspærer og utføre vedlikehold på lysarmaturer i fellesområder.
 • VVS-arbeid: Utføre enkle rørleggeroppgaver som å fikse lekkasjer og sikre at vann- og avløpssystemer fungerer korrekt.

 

 

Utendørs vedlikehold

 

Vaktmesteren sørger også for at utendørsområdene i borettslaget er godt vedlikeholdt:

 • Hagearbeid: Klippe plener, beskjære busker og trær, og plante og vedlikeholde blomsterbed.
 • Snømåking og strøing: Om vinteren er snømåking og strøing av gangveier og parkeringsplasser avgjørende for beboernes sikkerhet.
 • Rydding: Holde uteområder rene og ryddige, inkludert fjerning av løv, søppel og annet avfall.

 

Småreparasjoner

 

Vaktmesteren utfører en rekke mindre reparasjoner som bidrar til å opprettholde borettslagets standard:

 • Dør- og vindusreparasjoner: Justere hengsler, reparere låser og skifte ut ødelagte dørhåndtak og vinduskarmer.
 • Småbygg: Reparere skader på bygninger og installasjoner som benker, lekeplasser og gjerder.
 • Maling og overflatebehandling: Utføre mindre malerarbeid og vedlikehold av overflater for å hindre slitasje.


 

Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold er en annen viktig del av vaktmesterens arbeid. Dette inkluderer:

 • Regelmessige inspeksjoner: Sjekke bygningens struktur, tak, fasader og andre kritiske områder for å oppdage potensielle problemer før de blir alvorlige.
 • Vedlikeholdsplaner: Utarbeide og følge opp vedlikeholdsplaner for å sikre at alt nødvendig vedlikehold utføres i tide.


 

Ekstratjenester

I tillegg til de nevnte oppgavene kan vaktmesteren også tilby ekstra tjenester som:

 • Bistand ved dugnad: Hjelpe til med organisering og gjennomføring av dugnader.
 • Arrangementer: Hjelpe til med forberedelser og opprydding ved fellesarrangementer i borettslaget.

 

Oppsummering

En vaktmester i et borettslag utfører en rekke viktige oppgaver som sikrer at både inne- og uteområdene er velholdte og trygge for beboerne. Gjennom daglig vedlikehold, tekniske og utendørs oppgaver, småreparasjoner og forebyggende vedlikehold, spiller vaktmesteren en nøkkelrolle i å opprettholde et høyt bomiljø. Ved å samarbeide tett med beboere og styret, bidrar vaktmesteren til at alle kan trives og føle seg hjemme i borettslaget.